dr. Kovács Béla Sándor ügyvéd, Székesfehérvár

GY.I.K. munkajog

» Létrejöhet-e a munkaviszony szóbeli szerződéssel?

» Mikor kezdődik a munkaviszony?

» Hatályos-e a versenykorlátozó megállapodás a próbaidő alatt?

» Köteles-e elfogadni a munkavállaló a munkáltató által ajánlott szerződésmódosítást?

» Felmondhat-e a munkáltató, ha a munkavállaló nem fogadja el a szerződésmódosításra tett ajánlatot?

» Jár-e fizetett szabadság a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak.

» Kötelezheti-e a munkáltató a munkavállalót fizetés nélküli szabadság igénybe vételére?

» Meg lehet-e állapodni a munkaviszony későbbi megszűnésében?

» Ki áll felmondási védelem alatt?

» Mi a következménye, ha a munkavállaló rendes felmondással él, és nem tölti le a rá irányadó felmondási időt?

» Mikor van helye azonnali hatályú felmondásnak?

» Mi a jogkövetkezménye a munkáltató jogellenes felmondásának?

» Kötelező-e a jogi képviselő munkaügyi perben másodfokon?

Kapcsolat

Székesfehérvár, Királykút ln. 22. 

Tel: +36-20/2242-194

E-mail: drkbs@drkbs.hu

FMÜK 478